ระบบผลิตไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแผง Solar cell ที่สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ สำหรับสถานที่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้าสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและใช้งาน โดยมีลักษณะการใช้งานดังนี้

- ถ้าหากไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solarcell พอเพียงกับการใช้งานขณะนั้น ไฟฟ้าที่เราใช้งานก็จะมาจากโซลาร์เซลส์

- ถ้าหากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซล ไม่พอ ระบบจะทำการดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาเสริมการใช้งาน

- ถ้าหากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลเกินกว่า การใช้ไฟฟ้าแล้ว ส่วนที่เกินนั้นก็จะไหลออกสู่สายส่งไฟฟ้า ของการไฟฟ้า ทำให้ขายคืนการไฟฟ้าได้

ดังนั้นไม่ต้องกลัวไฟฟ้าไม่พอเพียงกับการใช้งาน เพราะระบบจะดึงไฟฟ้าของการไฟฟ้า
เข้ามาเสริมโดย อัตโนมัติ และถ้าผลิตได้เกินการใช้งานก็สามารถขายคืนการไฟฟ้าได้ด้วย

 
ปัจจุบัน ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลส์ระบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
มีอัตราการ
รับซื้ออยู่ที่ 10.5 บาท / หน่วย และสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้โดยผ่านทางธนาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้งานเซลส์แสงอาทิตย์

 
การติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าถ้ามีการใช้ ไฟฟ้ามาก ปริมาณการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ก็มาก ถ้าใช้ไฟฟ้าน้อยก็ติดตั้งน้อย ท่านสามารถดูรายละเอียด ระบบที่เหมาะกับการใช้งานของท่าน ได้ดัง ระบบด้านล่าง หรือ ถ้าการใช้ ไฟฟ้าของท่าน อยู่นอกเหนือระบบด้านล่าง กรุณาติดต่อเราเพื่อการ
ออกแบบระบบ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 
 
ระบบ
รูปแบบการใช้งาน
1248W ระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solarcell แบบต่อเชื่อมสายส่งขนาด 1,248W ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อวัน 4.5Kwh
1920W ระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solarcell แบบต่อเชื่อมสายส่งขนาด 1,920W ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อวัน 6.5Kwh
2496W ระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solarcell แบบต่อเชื่อมสายส่งขนาด 2,496W ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อวัน 8.2Kwh
5070W
ระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solarcell แบบต่อเชื่อมสายส่งขนาด 5,070W ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อวัน 17Kwh
 
 
ระบบสามารถออกแบบตามความต้องการใช้ไฟฟ้า ติดต่อสอบถาม เพื่อออกแบบระบบ
งานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง( Solar cell grid conneced)
พลังงานทดแทน โซล่าเซล โซล่าร์เซล
* ดูรายละเอียดตัวอย่างติดตั้งเพิ่มเติม << Click >> หรือ << Click >>
 
 
     
บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th