การคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน
การนำแผงเซลส์แสงอาทิตย์ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ
นั้นสิ่งที่ต้องคำนึง ถึงคือ การใช้แผงเซลส์แสงอาทิตย์ให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละวัน และจำนวนชั่วไมงการใช้ไฟฟ้าใน แต่ละวัน เพื่อที่จะได้ประมาณการ จำนวนแผงเซลส์แสงอาทิตย์ที่จะต้องใช้ทั้งหมดได
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้น จะบ่งบอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ในรูปของกำลัง
ไฟฟ้า เป็นวัตต์ (W) เราสามารถดูกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ได้จากป้ายฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติด อยู่บนตัวเครื่อง หรือ ภายในคู่มือของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เช่น
หลอดไฟฟ้าฟลูออเร้นเซ้นขนาดยาว จะมีกำลังไฟฟ้า 40 วัตต
์ ,ขนาดสั้น 20 วัตต์
โทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้วจะมีกำลังไฟฟ้าประมาณ 70 วัตต์
(ดูจากป้ายฉลากภายหลังตัวเครื่อง )
หลังจากทราบกำลังไฟฟ้าเป็น วัตต์ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้ว ต่อไปเป็นการประมาณการ
จำนวนชั่วโมง ที่คาดว่าจะใช้ต่อ 1 วัน เช่น และค่าของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ของเครื่องใช้ ไฟฟ้านั้น คูณ ด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ก็จะเป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ภายในจำนวนชั่วโมงนั้น
เช่น หลอดไฟฟ้า 40 วัตต์ต้องการใช้ 3 ชั่วโมงต่อวัน = 40x3 = 120 วัตต์
หลอดไฟฟ้า 20 วัตต์ต้องการใช้ 4 ชั่วโมงต่อวัน = 20x4 = 80 วัตต์
โทรทัศน์สี 70 วัตต์ เปิดใช้งาน 5 ชั่วโมงต่อวัน = 70x5 = 350วัตต์ ดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดเท่ากับ 120 + 80 + 350 = 550วัตต์ / วัน
 
ดังนั้นแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้จะต้องผลิตไฟฟ้าต่อวันได้ไม่น้อยกว่า 550Watt
( กรุณาบอกตัวเลข 550วัตต์ เพื่อให้ทางเราออกแบบจำนวนการใช้แผง Solarcell )
 

อ้างอิงอัตราการกินไฟฟ้าของเครื่องใช้ประเภทต่างๆ

หม้อต้มกาแฟ (10 ถ้วย) 1200W.
หม้อต้มกาแฟ (4 ถ้วย) 650W.
เครื่องเล่น CD หรือDVD 35W.
เครื่องปิ้งขนมปัง 800-1500W.
เครื่องเล่นสเตอริโอ 30-100W.
เครื่องเล่นวิทยุ 50W.
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 100W.
วิทยุ AM/FM 10W.
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 30W.
เตาไมโครเวฟ (600 to 1000 W cooking power) 1100-2000W (elec. consumption)
เครื่องดูดฝุ่น 300-1100W.
เตารีดไฟฟ้า 1200W.
เตาไฟฟ้าแบบ Hot plate 1200W.
Space Heater 1000-1500W.
กระทะไฟฟ้า 1200W.
เตารีด 1000W.
เครื่องอบขนมปัง 1200W.
เครื่องซักผ้า 300W.
เครื่องเป่าผม 900-1500W.
พัดลมขนาด 12" 230W.
คอมพิวเตอร์ laptop 50-75W.
คอมพิวเตอร์ PC และ Monitor 200-400W.
พรินต์เตอร์ 60-75W.
TV - 25" สี 100W.
TV 19" สี 75W.
TV 21" 80W
เครื่องซักผ้า 6Kg 320W
เครื่องซักผ้า 6.5Kg 360W
เครื่องซักผ้า 8Kg 500W
ตู้เย็น 2-12 คิว 54-165W
เครื่องปรับอากาศ 9,000BTU 680W

บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th